Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene

Barn under 16 år er gratis.

Svangerskapskontroller er gratis.
Gjelder ikke glukosebelastningstest*

Smittefarlige sykdommer er gratis.

Vi oppfordrer alle til å vise frem frikort. Da dette ikke alltid oppdateres automatisk hos oss, fakturering uten fremvisning må betales og vil bli refundert av HELFO. Se Helfo.no for nærmere informasjon.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos våre fastleger 212 kr
 • Konsultasjon hos vår vikarlege 160 kr

konsultasjon med fastlege (kveld) 280 kr

 •  E-konsultasjon/ Telefonkonsultasjon med fastlege 212 kr
 • E- konsultasjon/Telefonkonsultasjon med fastlege (kveld) 280 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 59 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 59 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 59 kr
 • Henvisning til spesialister 59 kr

 

For andre tjenester som ikke omfattes av normaltariffen:

 • Førerkortattest 750 kr
 • Søknad TT-kort / P- tillatelse 500 kr
 • Søknad tildelingskontoret 250 kr
 • Korte attester (utvidet eksamenstid, allergi, reiseavbestilling) 250 kr
 • For utvidede attester gjelder egne priser (opptak skoler/studier, dykkerattester, adopsjon og fosterforeldre)

OBS! KONSULTASJONSHONORAR KOMMER I TILLEGG HVIS DU TAR OPP MEDISINSKE SPØRSMÅL UTENOM ATTESTEN.