All posts by eikeliklinikken

Home Articles posted by eikeliklinikken

Sykemelding

I følge Lov om Folketrygd §8-7 må pasienten vurderes av lege for å kunne bli sykemeldt. NAV krever at pasienten skal være helt eller delvis arb...