Pasient transport

Pasienter har rett til å få dekket nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med en helsetjeneste. Hovedregelen er at du som pasient får dekket billigste reisemåte med rutegående transport tur/retur nærmeste behandlingssted.

Reise MED rekvisisjon

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan ta rutegående transport eller det ikke finnes slik transport – kan du få en reiserekvisisjon til annen transport. Reiser du med slik rekvisisjon – skal denne bestilles på ditt lokale kjørekontor.

Reise UTEN rekvisisjon

Du kan få dekket reiseutgifter til behandling hvis du benytter billigste rutegående transport. Du må ordne reisen selv og legge ut for kostnadene.

Les mer om pasient transport på http://www.pasientreiser.no

Vær oppmerksom på at det ofte er ventetid – så du må beregne god tid på transportetappen til helseinstitusjonen. Spesielt viktig at du bestiller henting 45 minutter før avtalt time hvis du bruker rullestol /trenger rullestolbil.