Helsenorge

Vi bruker Helsenorge som kommunikasjonsplattform mellom pasienter og klinikken. Det enkleste er å laste ned appen Helsenorge, men man kan også logge seg inn på helsenorge.no. På helsenorge kan dere bestille eller avbestille timer, dere kan be om reseptfornyelse på faste medikamenter og dere kan starte en E-konsultasjon med legen. Hvis dere ønsker å starte en dialog med helsesekretærene, så kan dere velge E-dialog. Vi ønsker helst at dere ikke lenger ringer inn for å fornye resepter, men har forståelse for at enkelte pasienter ikke klarer å fornye medikamenter digitalt.