E-konsultasjoner

Legene har dessverre ikke telefonkonsultasjon lengre. Dette var et tilbud som fantes på grunn av covid. Om det er noe som kan tas via E- konsultasjon tilbyr vi dette som en erstatning på telefonkonsultasjon.

Legene vil behandle  E- konsultasjon fortløpende også på kvelden/helg som vil medføre at det blir kvelds takst, uavhengig når på døgnet det ble sendt. Prisen på E-konsultasjon er den samme som om det skulle vært over telefon.