Nyheter februar 2023

Vi ser oss dessverre nødt til å redusere på åpningstiden på telefonen fra 27.02.23 grunnet langvarig sykdom hos våre helsesekretærer. Åpningstiden på telefonen vil være alle dager fra kl 08.-09. og kl 12.30-14.30.

I tillegg vil vi ikke kunne tilby samme service som tidligere ved blodprøvetakning på Eikeliklinikken. Vi vil prioritere å ta blodprøver på eldre og pasienter med funksjonsnedsettelser på klinikken, mens de fleste pasienter fra nå av må belage seg på å reise på Fürst eller Bærum sykehus for å ta blodprøver. Kapillærprøver som CRP, Hb og HbA1c (langtidsblodsukker) vil vi ta på klinikken.

Vi vil anbefale dere alle å bestille timer digitalt på Helsenorge.no. Vi har 3 type timer.

  • Ordinære timer. Legges ut for bestilling 8 uker frem i tid.
  • Time dagen før. Legges ut for bestilling 24 timer før.
  • Øyeblikkelig hjelp timer. Dette er timer der det er behov for øyeblikkelig hjelp og disse timene er kun på 10 minutter. Legges ut for bestilling 8 timer før.

Husk at øyeblikkelig hjelp timer er forbeholdt pasienter med akutt oppstått sykdom, hvor det er viktig å få undersøkt eller avklart symptomene raskt. Du skal derfor ikke bestille en slik time for symptomer du har hatt lenge eller bare ved ønsket om en rask time, for da tar du timen fra de som trenger den akutte helsehjelpen.

 

I perioden fra 06.03-02.06 er vi så heldige å ha medisinstudenter som skal ha sin praksis på vår klinikk. Vi har 2 studenter fra 06.03-21.04 og 2 studenter fra 24.04-02.06. Studentene vil tilby pasientmonsultasjoner, hvor de har god tid til hver pasient (30 minutter). Humam og Elle Marja vil være involvert i hver konsultasjon. Det er mulig å bestille timer hos studentene på samme måte som hos de andre legene i denne tidsperioden.

 

Vi vil også anbefale pasienter å starte E-konsultasjon ved problemstillinger som lar seg løse digitalt. Første gangs sykemelding må alltid på time, men oppfølging sykemelding kan egne seg godt for en E-konsultasjon.  Et typisk eksempel på problemstilling som ikke egner seg på en E-konsultasjon er henvisninger til spesialisthelsetjenesten, da vi alltid må undersøke pasienten klinisk før vi kan ta beslutningen om en henvisning er indisert eller ikke. Det er samme pris for en E-konsultasjon som en konsultasjon med oppmøte. Husk at E-konsultasjon ikke er en “chatte-service” med legen. Overvei alltid om det er et behov for å sende legen en forespørsel eller om symptomene er såpass milde at man kan gi det mere tid. Vi får inn store mengder forespørsler inn og ønsker å prioritere tiden på de pasientene som trenger helsehjelp.