Konsultasjonstid

I allmennpraksis er ofte problemstillinger uavklarte når pasienten kommer til oppsatt time. I en travel allmennpraksis kan mye skje underveis og vi må av den grunn prioritere akutt sykdom og skade.

Alle pasienter ved legesenteret – må påberegne ventetid/forsinkelse – grunnet legens plikt til å yte akutt hjelp i løpet av dagen.

Vi må sette en grense for hvor mange problemstillinger du som pasient – får tid til å ta opp på den enkelte konsultasjon. Du bør derfor tenke igjennom – før konsultasjonen – hva som er viktig for deg å få tatt opp med legen. Blir det for mange problemstillinger – må ny time avtales. Vi har ulike typer konsultasjoner. Øyeblikkelig hjelp timer som kan tilbys daglig – ved å kontakte legesenteret pr tlf. mellom kl 08.15 – 09.15. Disse timene har kun tid til aktuell akutt problemstilling og tar ca. 5 – 10 minutter. Vanlige konsultasjonstimer har en varighet på mellom 15 – 20 minutter. Her må antall problemstillinger reduseres.

Begge legene tilbyr i tillegg sykebesøk til pasienter som er så syke at det vanskelig lar seg gjøre å komme til time på Eikeliklinikken. Disse sykebesøkene kan ikke bestilles, men det må sendes en forespørsel enten per telefon eller via pasientsky.

Resepter som pasientene har fått skrevet ut tidligere kan bes fornyet via telefon eller pasientsky.

Vi sender ikke henvisninger uten at pasienten møter til time, fordi en henvisning krever ordentlig arbeid fra vår side i fht å beskrive problemstilling, undersøkelse og funn.